O fundacji

Fundacja "Telefony Polskie" od 1990 roku aktywnie zabiega o bazujący na mechanizmach rynkowych rozwój telekomunikacji w Polsce. Dzięki uzyskanej na początku lat 90. pomocy unijnej Fundacja zapoczątkowała rozwój alternatywnych operatorów telefonicznych i spowodowała tym samym odejście od monopolu w Polsce wcześniej niż w całości Unii Europejskiej. Wypracowane przez Fundację koncepcje uwolniły inicjatywy zmierzające do rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich, małych miast a także i większych aglomeracji.

Obecnie Fundacja tworzy centrum kompetencji wspierające inicjatywy związane z rozwiązywaniem problemów szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sieci dostępowych następnej generacji.

Do inicjowanych przez Fundację działań należą również projekty mające na celu powszechną partycypację w korzyściach wynikających z dostępu do Internetu i elektronicznych usług - eInclusion.

Informacje