Fundacja Telefony Polskie

Informacje [1]: Podpisano list intencyjny [2]

Opublikowany 17-02-2009 - 02:12 przez admin

Informacje [3]

W dniu 20 stycznia 2009 r. Fundacja "Telefony Polskie" i Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji podpisały list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz pomocy merytorycznej dla samorządów lokalnych w zakresie oceny potrzeb i możliwości, strategii rozwoju i planów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej.
Linki
  1. http://telefonypolskie.org/index.php?module=News&func=view&prop=Main&cat=32
  2. http://telefonypolskie.org/index.php?module=News&func=display&sid=1
  3. http://telefonypolskie.org/