Informacje: Poszerzono zakres celów statutowych fundacji

Opublikowany 31-08-2013 - 15:03 przez ajp


Cele statutowe Fundacji "Telefony Polskie" zostały poszerzone o dodatkowe obszary działania, w których nowe technologie komunikacji mogą przynieść istotne zmiany jakościowe i ilościowe. Obszernie potraktowano kwestie związane z kulturą i edukacją. W miarę przygotowywanych projektów zakres ten może ulegać dalszemu rozszerzeniu.


W paragrafie 5 "Cele statutowe Fundacji" dodano następujące punkty: 

  • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju creative industries – sektorów kreatywnych, szeroko rozumianych jako przedsięwzięcia związane z rozprzestrzenianiem dóbr i usług o charakterze twórczym przekładających się na rozwój kultury, zwłaszcza przy wykorzystaniu możliwości wynikających ze stanu techniki i osiągnięć w technologiach cyfrowych;
  • Prowadzenie działań na rzecz wykorzystania wielopokoleniowego dorobku cywilizacyjnego oraz w zakresie kultury jako istotnego stymulatora dla przyszłego rozwoju społecznego, spójności społecznej, przekazywania wartości, edukowania, osiągania równowagi między tradycją a innowacją w takich obszarach jak dziedzictwo kulturowe szerokiego spektrum twórczości artystycznej wielu dziedzin, media oraz w pozostałych formach działalności związanej z szeroko rozumianą kulturą, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do twórczości i jej upowszechniania;
  • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju innych obszarów i usług interesu powszechnego (np. bezpieczeństwa i obronności, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, rekreacji i rozrywki i in.) przy innowacyjnym wykorzystaniu możliwości wynikających ze stanu techniki i osiągnięć w technologiach cyfrowych.