Granty, dotacje, zewnętrze źródła finansowania projektów: Projekt B2B dla małych i średniej wielkości operatorów współfinansowany z EFRR w ramach POIG 8.2

Opublikowany 31-03-2014 - 01:18 przez ajp

DOTACJE NA INNOWACJE

logo projektu

Fundacja podpisała umowę (UDA-POIG.08.02.00-14-386/13-00 z  29.01.2014 roku) na dofinansowanie realizacji projektu
Innowacyjna platforma B2B Fundacji Telefony Polskie. 

Fundacja podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę (UDA-POIG.08.02.00-14-386/13-00 z 29.01.2014 roku) na dofinansowanie realizacji projektu

Innowacyjna platforma B2B Fundacji Telefony Polskie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Projekt ma na celu wdrożenie systemu informatycznego w postaci platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy partnerami: fakturowanie i rozliczenia finansowe. Podstawową funkcjonalnością systemu będzie jednak zaawansowana usługa przetwarzania danych w formule "oprogramowanie jako usługa": umożliwiająca automatyczne uzgodnienie rozliczeń między operatorami. W projekcie wezmą udział zarówno operatorzy krajowi jak i zagraniczni. Usługa kierowana jest jednak zasadniczo do małych operatorów obsługujących miejscowych klientów. 

DOTACJE NA INNOWACJE

logo projektu