O fundacji: Historia

Opublikowany 18-02-2009 - 03:19 przez admin

 • Rok założenia 1990
Inicjatorzy powstania Fundacji (alfabetycznie):

Jerzy Kalinowski - członek pierwszego Zarządu Fundacji
Andrzej Kostka - członek pierwszego Zarządu Fundacji
Andrzej J. Piotrowski - prezes pierwszego zarządu Fundacji
Leszek Wroński - członek pierwszego Zarządu Fundacji

Fundację założyło 17 osób reprezentujących różne środowiska, w tym:
naukowe - prof. Władysław Findeisen, prof. Marian Dąbrowski,
dziennikarskie - red. Dariusz Fikus
nowej administracji - Wojciech Topiński
gospodarki - Andrzej Arendarski 
 • Koncepcja i zarządzanie projektem PHARE "Development of rural telecommunications in Poland" - uruchomienie działalności lokalnych operatorów Telefony Opalenickie SA, Telefony Podlaskie SA, Telefony Brzeskie S.A.
 • Kreowanie nowych rozwiązań ekonomicznych, zabieganie o mechanizmy rynkowe:
 • Współpraca przy stworzeniu "Ustawy o Łączności" - jednego z pierwszych aktów ustawowych w Europie dopuszczających wielu operatorów na obszarze danego kraju (wówczas jedynie na poziomie lokalnym)
 • Koncepcja funduszu rewolwingowego jako mechanizmu inwestycyjnego
 • Koncepcja "Centrum Rozwoju" - ośrodka gromadzącego i upowszechniającego wiedzę o sposobach rozwiązywania problemów z infrastrukturą telekomunikacyjną na terenach słabo zurbanizowanych
 • Animacja grupy powstających operatorów alternatywnych
 • Wsparcie merytoryczne dla alternatywnych operatorów
 • Popularyzacja nowych rozwiązań i technik - m. in. stacjonarnych rozwiązań radiowych i telefonii mobilnej
 • Współpraca z zakładami wytwórczymi w zakresie pozyskania partnerów zagranicznych, technologii i inwestorów.
 • Opracowania, studia wykonalności, biznes plany, szkolenia, publikacje
 • Współpraca ze środowiskiem akademickim - uruchomienie w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej przedmiotów: Organizacja Sektora Telekomunikacyjnego i Działalność Gospodarcza w Telekomunikacji
 • Stworzenie porozumienia kooperacyjnego "teleAKCELERATOR".