O fundacji: Oferta

Opublikowany 18-02-2009 - 03:39 przez admin

  • Opracowywanie koncepcji, studiów strategicznych rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub infrastruktury dla szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek administracyjnych
  • Koncepcje inwestycyjne
  • Pomoc w pozyskaniu partnerów
  • Studia wykonalności
  • Projekty infrastruktury
  • Rozwiązywanie niestandardowych problemów