Granty, dotacje, zewnętrze źródła finansowania projektów: Projekt B2B dla małych i średniej wielkości operatorów współfinansowany z EFRR w ramach POIG 8.2

Opublikowany 31-03-2014 - 01:18 przez ajp

DOTACJE NA INNOWACJE

logo projektu

Fundacja podpisała umowę (UDA-POIG.08.02.00-14-386/13-00 z  29.01.2014 roku) na dofinansowanie realizacji projektu
Innowacyjna platforma B2B Fundacji Telefony Polskie. 

W kategorii | Granty, dotacje, zewnętrze źródła finansowania projektów
Czytaj cały artykuł Projekt B2B dla małych i średniej wielkości operatorów współfinansowany z EFRR w ramach POIG 8.2 (3654 więcej bajtów) [Strona do druku]